Sikkerhed – Sundhed – og Miljøpolitik (CSR)

I DRS er socialt ansvar en intrigeret del af vores strategier og daglige processer.

DRS er en vigtig del af Københavns lufthavn, og dermed også en vigtig del af den danske infrastruktur. DRS har derfor et stort ansvar overfor sine medarbejdere og sine omgivelser ikke mindst omkring miljø, sikkerhed og sundhed.

Vores politik om social ansvarlighed behandler følgende områder:

  • Overholdelse af love og regler både i og uden for lufthavnen
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsmiljø og social ansvarlighed
  • Det samfundsmæssige og økonomiske ansvar

Denne CSR politik beskriver de overordnet linjer for DSR’s virke på området, detaljeret beskrivelser findes i de enkelte politiker.

Det er DRS’ s opgave, konstant under udførelsen af sine forretninger og opgaver, at bestræbe sig på en meget høj grad af sikkerhed samt helbredsbeskyttelse over for sine medarbejdere, kunder og interessenter.

DRS vil bestræbe sig på at begrænse uheldige virkninger på det fysiske miljø, som bliver berørt under arbejdets udførelse.

DRS vil tage alle nødvendige foranstaltninger, for at øge sikkerheden over for både individer og ejendom. Dette sikres ved, overvågning og konstant opfølgning, brug af alle nødvendige former for beskyttelsesudstyr samt ved hele tiden at være på forkant med nye teknologier som kan bidrage til dette.

DRS’s CSR politik vil blive overvåget af DRS’s sikkerhedsudvalg, som mødes regelmæssigt for at sætte mål og overvåge resultater, iværksætte handlinger som findes passende og nødvendige.

I DRS er vi meget opmærksomme på vores sociale ansvar og derfor støtter vi også forskellige organisationer, såsom Ønskebrønden, Børnecancerfonden og andre af ledelsen udvalgte, med sponsorater.

Social dumping, børnearbejde, brug af bestikkelse og brud på menneskerettigheder er noget vi i DRS tager skabt afstand fra.